Λέσχη σίτισης στην Βορειοανατολική Αττική

2017
Typography

H Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής από την στιγμή της ιδρύσεώς της έχει δεχτεί πληθώρα αιτημάτων από Συναδέλφους για την δημιουργία εστιατορίου της λέσχης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Β/Α Αττικής σε χώρο στα γεωγραφικά όριά της.

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινήσαμε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες για την εύρεση κατάλληλου χώρου, ο οποίος πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις (λειτουργικότητα, προσβασιμότητα, εμβαδόν κλπ.)

Όπως προκύπτει με τις μέχρι τώρα μελέτες, για την καλύτερη εξυπηρέτηση περισσότερων Συναδέλφων, κρίνεται σκόπιμο και επωφελές ο χώρος που θα στεγαστεί το εστιατόριο, να βρίσκεται εντός του νέου κτιρίου της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής.

Ένεκα της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών και μετεγκατάστασης της ανωτέρω υπηρεσίας παρακαλούμε, όπως τεθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση στον επικείμενο διαγωνισμό για την εύρεση νέου κτιρίου, χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε να στεγαστεί το ανωτέρω εστιατόριο.

Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση της Ένωσης: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ