ΔΙΑΘΕΣΗ(ΜΟΙ) ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

2018
Typography

Με την υπ’ αρ. 2596/18/377981 από 22/2/2018 Διαταγή της Διεύθυνσης Ασφαλείας με θέμα ¨Τροποποίηση Ειδικού Σχεδίου Αστυνόμευσης Κέντρου Αθήνας.

Ονομαστικοποίηση προσωπικού.¨

διατίθενται 28 συνάδελφοι για το συγκεκριμένο σχεδιασμό αστυνόμευσης του κέντρου χωρίς να αποσπώνται ή να μετακινούνται προσωρινά σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2003. Οι ¨νεοεισαγόμενες¨ αυτές πρακτικές αναιρούν εν τοις πράγμασιν κατακτήσεις δεκαετιών και παλινορθώνουν μια ζοφερή εργασιακή πραγματικότητα χωρίς μάλιστα να φαίνεται ότι το πράγμα θα σταματήσει κάπου εδώ. Θέλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι κανένας σχεδιασμός δεν μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα αν, εν έτει 2018 δεν σέβεται ότι κατακτήθηκε με ¨αίμα¨ εκ του πλαγίου παραβιάσεις και με πρόφαση το δήθεν ¨υπέρτερο δημόσιο συμφέρον¨ και με τον μανδύα των διαθέσεων δεν θα γίνουν ανεκτές από το μαχόμενο συνδικαλιστικό κίνημα.

Κάθε σχεδιασμός οφείλει πλέον να λαμβάνει υπόψη και τη θέληση και τα δικαιώματα των εργαζομένων αστυνομικών προπάντων όμως τις ισχύουσες διατάξεις.

Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση της Ένωσης:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ