Συμβούλιο

"Λίγα λόγια για την Ένωση μας"

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής (Ε.ΑΣ.Υ.Β/Α.Α.), ιδρύθηκε ύστερα από την εφαρμογή του Ν. 3938/2011, ο οποίος ενσωματώθηκε στο Άρθρο 30Α του Ν.1264/1982 και διαχώρισε την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής (Ε.ΑΣ.Υ.Α.) σε πέντε (5) κατά τόπους Συνδικαλιστικές Ενώσεις, ανάλογα με την εδαφική αρμοδιότητα και έδρα των Αστυνομικών Υπηρεσιών. Εκπροσωπεί τους Αστυνομικούς – Μέλη της σε τριάντα οχτώ (38) Αστυνομικά Τμήματα, τριάντα δύο (32) Τμήματα Ασφαλείας, πέντε (5) Υπηρεσίες Έκδοσης και Ελέγχου Διαβατηρίων, έξι (6) Τμήματα Τροχαίας καθώς και έξι (6) λοιπές Αστυνομικές Υπηρεσίες όπως για παράδειγμα οι ομάδες της Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Βορειοανατολικής Αττικής. Επιπρόσθετα, αποτελεί Συνδικαλιστικό Μέλος του Δευτεροβάθμιου Συνδικαλιστικού Σωματείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.).

Στις 5 και 6 Νοεμβρίου του 2013, διεξήχθησαν οι πρώτες Αρχαιρεσίες της Ένωσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), Ελεγκτικής Επιτροπής και Εκπροσώπων στο Συμβούλιο μεταθέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής (Δ.Α.Β/Α.Α.). Το σύνολο των τετρακοσίων είκοσι οχτώ (428) ψηφισάντων Αστυνομικών-Μελών της Ένωσης, εξέλεξε εφτά (7) μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο και εννέα (9) Αντιπροσώπους στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.).

Στις 25, 26,και 27 Μαΐου του 2016 με τη διεξαγωγή των δεύτερων Αρχαιρεσιών της Ένωσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), Ελεγκτικής Επιτροπής και Εκπροσώπων στο Συμβούλιο μεταθέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής (Δ.Α.Β/Α.Α.), η Ένωση αναδείχθηκε μία από τις τέσσερις πρώτες Συνδικαλιστικές Ενώσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), τόσο στον αριθμό των εγγεγραμμένων Αστυνομικών-Μελών όσο και στο σύνολο των ψηφισάντων Αστυνομικών – Μελών της. Το σύνολο των οχτακοσίων ογδόντα εννέα (889) ψηφισάντων είχε ως αποτέλεσμα την εκλογή εφτά (7) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεκαοκτώ (18) Αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.).

Στις 15, 16, 17, 18 και 19 Απριλίου του 2019 με τη διεξαγωγή των Τρίτων Αρχαιρεσιών της Ένωσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), Ελεγκτικής Επιτροπής και Εκπροσώπων στο Συμβούλιο μεταθέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής (Δ.Α.Β/Α.Α.), η Ένωση αναδείχθηκε τρίτη στις Συνδικαλιστικές Ενώσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), τόσο στον αριθμό των εγγεγραμμένων Αστυνομικών-Μελών όσο και στο σύνολο των ψηφισάντων Αστυνομικών – Μελών της. Το σύνολο των χιλίων εξακοσίων ενενήντα ένα (1691) ψηφισάντων είχε ως αποτέλεσμα την εκλογή εφτά (7) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τριαντά τέσσερις (34) Αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

Στις 23, 24, 25, 26 και 27 Μαΐου του 2022 με τη διεξαγωγή των Τρίτων Αρχαιρεσιών της Ένωσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), Ελεγκτικής Επιτροπής και Εκπροσώπων στο Συμβούλιο μεταθέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής (Δ.Α.Β/Α.Α.), η Ένωση αναδείχθηκε τρίτη στις Συνδικαλιστικές Ενώσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), τόσο στον αριθμό των εγγεγραμμένων Αστυνομικών-Μελών όσο και στο σύνολο των ψηφισάντων Αστυνομικών – Μελών της. Το σύνολο των δυο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών (2483) ψηφισάντων είχε ως αποτέλεσμα την εκλογή εννιά (9) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και πενήντα (50) Αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

Μπορείτε να δείτε το καταστατικό της Ένωσης.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία ανεδείχθησαν με τις τελευταίες αρχαιρεσίες της Ένωσης:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΣΠΑΛΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4 ΤΑΜΙΑΣ ΜΟΜΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
6 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑΝΚΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8 ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9 ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής (Ε.ΑΣ.Υ.Β/Α.Α.), πιστή στο Συνδικαλιστικό Κίνημα και στους Αστυνομικούς που εκπροσωπεί, δίνει και θα δίνει καθημερινά τη μάχη των διεκδικήσεων. Εκπροσωπώντας μία Κοινωνική ομάδα υπερήφανη, αλλά αδικημένη. Μία ομάδα εργαζομένων η οποία μετράει τα περισσότερα θύματα εν ώρα υπηρεσίας.