Πρόταση του Αντιπροσώπου μας στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Αρχείο 2019
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης επί θεμάτων Δημοσίας Τάξης και προβλήματα που προξενεί»

Την 27/08/2019 απεστάλη στις Υπηρεσίες της  ΕΛΑΣ μέσω POL το Φ.Ε.Κ Β’-3264/26.08.2019, με το οποίο ο υπουργός μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες που αφορούν μεταξύ άλλων τα καθήκοντα αποφαινόμενου οργάνου στο πλαίσιο της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης συμβατικού αντικειμένου μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες απόφαση του Υπουργού ορίζει αποφαινόμενο όργανο τον ίδιο ή άλλο όργανο, και ειδικότερα της τελικής υπογραφής για τις παρακάτω κατηγορίες διοικητικών πράξεων: (α) διακήρυξης διαγωνισμών και πρόσκλησης υποβολής προσφορών, (β) συγκρότησης και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, (γ) επικύρωσης των πρακτικών των γνωμοδοτικών οργάνων, (δ) κατακύρωσης, ανάθεσης, σύναψης και τροποποίησης συμβάσεων, (ε) ματαίωσης διαδικασίας, κήρυξης έκπτωτου αναδόχου και μονομερούς λύσης συμβάσεων, και (στ) των λοιπών πράξεων αρμοδιότητας αποφαινόμενου οργάνου. Επίσης Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης ορίζεται διατάκτης του προϋπολογισμού των ειδικών φορέων που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία.

  Όλα τα προαναφερόμενα είναι συνέχεια του Ν.4622/2019 που αφορά στο ‘Επιτελικό Κράτος’ και προβλέπει στο άρθρο 37 την τελική υπογραφή των ανωτέρω διοικητικών πράξεων από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας, καταργώντας τα όσα ορίζονταν στο άρθρο 54 του Π.Δ 63/2005 ‘’Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων’’.

  Η εφαρμογή των ανωτέρω διοικητικών πράξεων δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών, διότι στην ουσία παύει ο εκάστοτε διευθυντής των Διευθύνσεων να έχει την εξουσιοδότηση για υπογραφή συμβάσεων διαφόρων αναγκών που είναι άμεσες και επιτακτικές για τη καθημερινή ομαλή λειτουργία αυτών. Παράδειγμα η  αδυναμία υπογραφής συμβάσεων για την επισκευή των Υπηρεσιακών οχημάτων-μοτοσυκλετών που έχει ως αποτέλεσμα ο στόλος των υπηρεσιακών οχημάτων να ακινητοποιηθεί.

  Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται, χωρίς χρονοτριβή, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του σώματος, προκειμένου να μεταβιβασθούν οι ανωτέρω αρμοδιότητες στους διευθυντές των Διευθύνσεων.

Διαβάστε την σχετική πρόταση η οποία στάλθηκε μέσω της Π.Ο.ΑΣ.Υ προς Αργηγείο της ΕΛ.ΑΣ :ΕΔΩ