Προτάσεις βελτίωσης της Ελληνικής Αστυνομίας απο την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής

2018
Typography

Με έγγραφό της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής καταθέτει τις προτάσεις της όπως της έχει ζητηθεί με το υπ'αριθμ. 20037 από 17/02/2018 έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, προς όφελος της Ελληνικής Αστυνομίας και του Προσωπικού της.

                   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ Π.Δ. 

α) Π.Δ.120/2008 ¨Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού¨

Προ 10ετίας πραγματοποιήθηκε μια εκ βάθρου αναθεώρηση του κανονισμού πειθαρχίας του σώματος με την έκδοση του Π.Δ. 120/2008 (Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού) προκειμένου να υπάρξει μια ρεαλιστική προσαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στα τότε κοινωνικά δεδομένα.

Ωστόσο θεωρούμε σαν Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για μία νέα αναθεώρηση του υφιστάμενου πειθαρχικού κώδικα, ο οποίος θα εναρμονιστεί όχι μόνο στην τρέχουσα κοινωνική συγκυρία, αλλά και στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της διοίκησης του σώματος που διακατέχει την ηγεσία μας.

Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε τις ακόλουθες παρεμβάσεις στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, οι οποίες θεωρούμε ότι θα συμβάλλουν καταληκτικά όχι μόνο στην απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης αλλά και στην εν γένει εικόνα του σώματος, στους Διοικούντες, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία.

Ελπίζουμε ότι η ηγεσία μας θα εξετάσει προσεκτικά τις ανωτέρω προτάσεις μας και θα προχωρήσει στην ανάγκη αναμόρφωσης του Πειθαρχικού Δικαίου Αστυνομικού Προσωπικού ώστε να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο αυτό με νέες ρυθμίσεις.

Μη άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε περιπτώσεις αστικών διαφορών, αλλά και σε περιπτώσεις κατ’ έγκληση διωκόμενων αδικημάτων, στις οποίες τα κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα δεν συνδέονται με την υπηρεσία.

Σε περιπτώσεις ανώνυμων καταγγελιών καθώς και σε άλλες περιπτώσεις προφανώς ανυπόστατων καταγγελιών, που γίνονται για λόγους αντεκδίκησης σε βάρος αστυνομικών, να τηρείται αυστηρά ο νόμος και πάντοτε να διατάσσεται προηγουμένως Π.Δ.Ε.

Κατάργηση της διάταξης της περίπτωσης (ί) της παραγράφου του άρθρου 11 του Π.Δ. 120/2008, καθόσον επιβάλει ποινή χωρίς να ορίζει τα αντικειμενικά στοιχεία του Πειθαρχικού Αδικήματος γεγονός που είναι αντίθετο προς το άρθρο 2 του Συντάγματος και το άρθρο 7 του Ποινικού Κώδικα. Άλλως θα πρέπει στο Π.Δ. 120/2008 να περιληφθεί ορισμός της έννοιας της ¨Ασυμβίβαστης διαγωγής¨ του Αστυνομικού προς το λειτούργημά του.

Η διοικητική πράξη της θέσης σε διαθεσιμότητα να επιβάλλεται να είναι αιτιολογημένη όπως ορίζει το Σύνταγμα, δηλαδή να περιέχει τις ενδείξεις που προκύπτουν σε βάρος του Αστυνομικού Οργάνου, τους ειδικούς υπηρεσιακούς λόγους για τους οποίους είναι απολύτως αναγκαία η θέση του σε διαθεσιμότητα, καθώς και ρητή πρόβλεψη να μην λαμβάνεται υπόψη η τυχόν δημοσιότητα που έχει λάβει η πειθαρχική διαδικασία.

Προτείνεται η εναρμόνιση του άρθρου 48 του Π.Δ. 120/2008 με τις νέες διατάξεις του άρθρου 5 (Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 Ν. 4446/2016, ΦΕΚ Α240/22-12-2016) του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και δη ως εξής: 

                                Νέο Άρθρο 48

Η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τη ποινική ή άλλη δίκη.

Το πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται από τις αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων ως προς την ενοχή του δράστη, από τις αμετάκλητες αθωωτικές αποφάσεις, καθώς και από τα αμετάκλητα αποφαινόμενα να μην γίνει η κατηγορία βουλεύματα, εκτός εάν η απαλλαγή στηρίχθηκε στην έλλειψη αντικειμενικών ή υποκειμενικών στοιχείων που δεν αποτελούν προϋπόθεση της πειθαρχικής παράβασης.

Η ποινική δίκη αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία. Ο χρόνος της αναστολής δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής και είναι ανεξάρτητος από το χρόνο αναστολής, που προβλέπεται από το άρθρο 7.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται αναστολή όταν το πειθαρχικό παράπτωμα προκάλεσε δημόσιο σκάνδαλο η θίγει σοβαρά το κύρος της Υπηρεσίας.

β) Π.Δ. 584/1985 ¨Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας Ελληνικής Αστυνομίας .¨

Οι περιορισμοί κίνησης των ασθενούντων (απαγόρευση απομάκρυνσης από την οικία, υποχρέωση αποδοχής του ελέγχου των ιεραρχικά προϊσταμένων, υποχρέωση αναφοράς στην υπηρεσία σε περίπτωση απομάκρυνσης), προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του αστυνομικού, κατά παράβαση του άρθρου 2 του Συντάγματος (ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελεί την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας), το άσυλο της κατοικίας και το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής (άρθρο 9Σ) καθώς και το δικαίωμα της προσωπικής ελευθερίας (άρθρα 4 παρ. 3 και 25Σ).

Προτείνουμε, να λειτουργήσει στο 401 Γ.Σ.Ν.Α., μόνιμα και σε 24ωρη βάση, ειδικό γραφείο υποδοχής αστυνομικών, που ως σύνδεσμος θα αξιολογεί – ταξινομεί τους τραυματισθέντες, καθώς και τους χρήζοντες τακτική ή έκτακτη νοσηλείας.

γ) Π.Δ. 532/1989 ¨Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Αστυνομικού Προσωπικού¨

Το άρθρο 5 του Π.Δ. 538/1989, σχετικά με την απαγόρευση άλλου επαγγέλματος ή έργου με αμοιβή, έχει ξεπεραστεί από την πραγματικότητα. Θα ήταν προτιμότερο να εκδοθεί αυτοτελές Προεδρικό Διάταγμα με τις έμμισθες δραστηριότητες που επιτρέπονται ή που απαγορεύονται και τις σχετικές προϋποθέσεις, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

δ) Π.Δ. 141/1991 ¨Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσωπικού Υ.Δ.Τ.¨

Στις τελευταίες διατάξεις του Π.Δ. 141/1991, στο άρθρο 179, εντοπίζεται ακόμα μία εξόχως προβληματική διάταξη, η οποία αναφέρεται στην απαίτηση για λήψη άδειας για δημοσίευση άρθρων κλπ., εφόσον γίνεται χρήση πληροφοριών, αντλούμενων από την υπηρεσία, που αφορούν ή δύνανται να επηρεάσουν το έργο της Αστυνομίας. Το άρθρο 14 του Συντάγματος προσφέρει μεγαλύτερη προστασία και ελευθερία ακόμα και από την Ε.Σ.Δ.Α., αφού ¨Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται¨ (παρ. 2). Το Σύνταγμα προσφέρει μόνο κατασταλτικά μέτρα, για συγκεκριμένους λόγους και υπό δικαστικές εγγυήσεις. Ο αστυνομικός (θα έπρεπε να) είναι ελεύθερος να δημοσιεύσει ότι κρίνει, χωρίς την κηδεμονία της υπηρεσίας. Εάν προβεί σε δημοσιεύσεις παραβιάζοντας π.χ. την υπηρεσιακή εχεμύθεια, τα απόρρητα, ή άλλους νόμους του κράτους (π.χ. προσωπικά δεδομένα), υπέχει πειθαρχική, αστική και ποινική ευθύνη. Έχοντας πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα και σε άλλα απόρρητα, ο αστυνομικός καθίσταται υπόλογος ενώπιον αυστηρότερων διατάξεων και ποινών. Η απαίτηση για άσκηση δικαιώματος κατόπιν προηγούμενης άδειας δεν θίγει μόνο ρητά τις απαγορευτικές διατάξεις του Συντάγματος για τη λογοκρισία, αλλά και αντίκειται στις διατάξεις περί ελευθερίας της έκφρασης, η οποία ουδέποτε μπορεί να υποβληθεί σε προηγούμενη διοικητική άδεια, όπως προαναφέρθηκε, ενώ θίγεται και το δικαίωμα στην πληροφόρηση (άρθρο 5Α Σ) και η αντίστοιχη ενωσιακή επιταγή για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2003/98/ΕΚ και 2013/37/ΕΕ, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τον ν.3448/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4305/2014.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εγκατάσταση POS στις υπηρεσίες άμεσης αστυνόμευσης, με τη χρήση των οποίων θα μπορούν να καταβάλλονται τα παράβολα των εγκλήσεων κτλ. Καθώς και τα αντίστοιχα παράβολα για έκδοση διαβατηρίων, ταυτοτήτων κλπ., ακόμα και με άτοκες δόσεις. 

Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου παγίας προκαταβολής και δυνατότητα πληρωμής εμβασμάτων με χρήση κωδικών e-banking από τους διαχειριστές χρηματικού – κατάργηση των έντυπων που αφορούν στην πάγια προκαταβολή και του καρμπόν.

Είσοδος στο διαδικτυακό portal με προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

Δυνατότητα ενημέρωσης του συνόλου του προσωπικού για υπηρεσιακά νέα (π.χ. μεταθέσεις, προκηρύξεις θέσεων, εκπαιδεύσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση νομοθεσίας κτλ.) απευθείας μέσα από τις θεματικές ενότητες του διαδικτυακού portal, άμεσα, τάχιστα και χωρίς την ανάγκη ενυπόγραφων ενημερώσεων, είτε αυτό βρίσκεται σε υπηρεσία είτε κωλύεται.

Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων (π.χ. μεταθέσεων) απευθείας από τους ενδιαφερομένους, χωρίς την ανάγκη μετάβασης στην υπηρεσία και χωρίς αμφιβολία για το εμπρόθεσμο ή το κανονικό της αίτησης. Το σχετικό αρχείο μπορεί να κοινοποιείται αυτόματα στις υπηρεσίες που αφορά για ενημέρωση ή περαιτέρω ενέργειες (π.χ. διατύπωση γνώμης) σε μορφότυπο pdf ή xml κλπ.

Δυνατότητα προώθησης σύντομων ενημερωτικών μηνυμάτων για τα ανωτέρω είτε μέσω email είτε μέσω sms που θα δύναται να δηλώνει το προσωπικό σε ατομικές θυρίδες, στο πρότυπο του ermis.gov.gr.

Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση της Ένωσης: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ