Δικαίωση των Ενώσεων Αττικής το νέο Π.Δ. μεταθέσεων και αδειών

Αρχείο 2017
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Την 01/08/2016 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 138Ατο Προεδρικό Διάταγμα 75/2016 μετροποποιήσεις στον Κώδικα Μεταθέσεων και στον Κώδικα Αδειών του ΑστυνομικούΠροσωπικού.Ειδικότερα, οι σημαντικότερες μεταβολές στον Κώδικα Μεταθέσεων έχουν ως εξής:

1. Ως τόπος συμφερόντων του αστυνομικού περιλαμβάνεται μεταξύ των κατωτέρωπεριοριστικά αναφερόμενων τόπων:«α. Του τόπου γέννησης του ιδίου ή της συζύγου του ή του πλησιέστερου προς αυτόν τόπουτης αυτής περιοχής μετάθεσης.β. Του τόπου στον οποίο υπηρετεί ο ίδιος.γ. Του τόπου στον οποίο έχει ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή οι γονείς τουιδίου». Στις προϊσχύουσες διατάξεις στην περ.β συμπεριλαμβανόταν και ο τόπος εργασίας τηςσυζύγου.2. Προσδιορίζεται επακριβώς ο όρος "δυσίατα νοσήματα" και πλέον "Ως δυσίατα νοσήματαθεωρούνται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα, που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ήθεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ήυφέσεις".Για τα δυσίατα νοσήματα γίνεται, αντί της μετάθεσης, απόσπαση κατ΄έτος.3. Εισάγει θέσεις συμπληρωματικών μεταθέσεων και για τους κατέχοντες οργανικήςθέσης Ανθ/μουςΑρχ/κες που μνημονεύονται στους πίνακες τακτικών μεταθέσεων.4. Κατ’ εξαίρεση οι μετακινούμενοι για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών κ.λ.π.δεν θεωρείται ότι υπηρετούν στον τόπο συμφερόντων.Ο χρόνος που αποσπάται ή μετακινείται το αστυνομικό προσωπικό για τη διαχείρισημεταναστευτικών ροών καθώς και για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων, έκτακτων καιαπρόβλεπτων φυσικών καταστροφών ευρείας κλίμακας, όταν η ενίσχυση διενεργείται κατόπινπρωτοβουλίας της Υπηρεσίας ΔΕΝ λογίζεται για το διάστημα αυτό, ως διανυθείς στον τόποσυμφερόντων του.

5. Στον καθορισμό της προτεραιότητας προηγούνται οι έχοντες τον τόπο συμφερόντων στηνπεριοχή μετάθεσης. Συγκεκριμένα, για τη σειρά προτεραιότητας για τις μεταθέσεις μεαντικειμενικά κριτήρια (μόρια), προηγούνται οι αστυνομικοί που έχουν στην περιοχή για τηνοποία ζητούν μετάθεση τον τόπο συμφερόντων τους και καταργείται το προϊσχύων σύστημα μεπροτεραιότητα στους πολύτεκνους, μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία ,τελούντες σεχηρεία ή διάζευξη, στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους κ.λ.π.6. Τα μόρια που λαμβάνει ο αστυνομικός λόγω αποστάσεως από τον τόπο συμφερόντων του ήτον τόπο κατοικίας λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος της συζύγου του, διαγράφονταιμετά την κοινοποίηση της διαταγής μετάθεσής του στην περιοχή μετάθεσης του τόπουσυμφερόντων του, καθώς και μετά την τυχόν ακύρωση της μετάθεσής του, κατόπινευδοκίμησης της προσφυγής του άρθρου 18 παράγραφος 1 του παρόντος διατάγματος. Μετάτην ακύρωση της μετάθεσης, τα ανωτέρω τυχόν δικαιούμενα μόρια, προσμετρούνται από την1η Σεπτεμβρίου του έτους ακύρωσης της μετάθεσης.«Η υποβολή δήλωσης αλλαγής τόπου συμφερόντων μεταβάλει τον αριθμό μορίων πουσυγκεντρώθηκαν με βάση τον προηγούμενο τόπο συμφερόντων. Τα μόρια που αναλογούν σε κάθεενδιαφερόμενο υπολογίζονται (προϊσχύον Ταμόρια αυτά προσμετρούνται για τη μετάθεση του )σύμφωνα με το νέο τόπο συμφερόντων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 τουάρθρου 3 του παρόντος διατάγματος»7.Οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες (και οι νεοεξερχόμενοι από τη Σχολή ΑξιωματικώνΥπαστυνόμοι Β' )τοποθετούνται υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο γιαδύο (2) τουλάχιστον έτη (Προϊσχύον 1 τουλάχιστον έτος), με την επιφύλαξη της παραγράφου4 του άρθρου 12 του παρόντος, σε Αστυνομικά Τμήματα και Αστυνομικούς Σταθμούς. Οινεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες δύνανται να τοποθετούνται στις προαναφερόμενες Υπηρεσίεςτου τόπου συμφερόντων τους, με την προϋπόθεση ότι οι προκηρυχθείσες θέσεις των τακτικώνμεταθέσεων δεν καλύφθηκαν. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τις τοποθετήσεις στηνπεριοχή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.8. Για την επιμέλεια των τέκνων σε περίπτωση διάζευξης προβλέπεται, αντί της μετάθεσης,απόσπαση κατ΄έτος, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Ο χρόνοςαπόσπασης λογίζεται ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του και δεν προσμετρείται γιατη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής αίτησης μετάθεσης.9.Περιορίζονται οι αμοιβαίες μεταθέσεις. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει αίτημααμοιβαίας μετάθεσης με τον πρώτο επιλαχόντα των πινάκων των τακτικών μεταθέσεωντης αντίστοιχης περιοχής. Αν ο πρώτος επιλαχών δεν επιθυμεί με τον δεύτερο κ.ο.κ. Δε γίνεταιδεκτή αίτηση μετάθεσης των νεοεξερχομένων από τις Σχολές και νεοπροαγομένωνΑρχιφυλάκων πριν την παρέλευση τριετίας.10.Στις έκτακτες μεταθέσεις προστίθεται ως νέα περίπτωση ο θάνατος γονέα ή αδελφού πουυπηρετούσε στην Αστυνομία και θανατώθηκε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.11.Η μετακίνηση σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης μετατρέπεται από μετάθεσησε απόσπαση κατ΄ έτος, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις, χωρίς ναεξετάζεται αν μπορεί άλλο μέλος να οριστεί ως δικαστικός συμπαραστάτης, πράγμα το οποίοοδηγούσε σε παρεμπίπτοντα έλεγχο της δικαστικής απόφασης διορισμού αυτού.12.Όσοι από τους μετατασσομένους σε υπηρεσία γραφείου επανέρχονται στην ενεργόυπηρεσία, τοποθετούνται στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούσαν πριν την μετάταξήτους σε υπηρεσία γραφείου.

13. Η προσωρινή μετακίνηση μπορεί να διαρκέσει για δύο ακόμη μήνες (επιπλέον τουπροβλεπόμενου μέχρι ενός μήνα που ίσχυε), χωρίς τη συναίνεση του μετακινουμένου.14. Η αναστολή και περιορισμός των μετακινήσεων ισχύει εκτός των εκλογών και στηνπερίπτωση διενέργειας δημοψηφίσματος.Ενώ, οι σημαντικότερες μεταβολές στον Κώδικα Αδειών είναι οι εξής:1. Στους άνδρες αστυνομικούς χορηγείται άδεια με αποδοχές διάρκειας (3) τριών ημερών σεπερίπτωση γέννησης τέκνου τους.2. Γονείς με μαθητές ανήλικα τέκνα, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρητην ημέρα από την εργασία τους για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους προςπαρακολούθηση της επίδοσής τους.3. Χορηγείται πενθήμερη άδεια μετ’ αποδοχών σε περίπτωση θανάτου συγγενούς έως β’βαθμού εξ αίματος ή έως α’ βαθμού εξ αγχιστείας.4. Θεσπίζονται άδειες για εξωσωματική γονιμοποίηση και καθιερώνεται ειδική άδεια έως 22εργάσιμες ημέρες το χρόνο σε όσους πάσχουν (οι ίδιοι ή μέλος οικογενείας) από νόσημα πουχρήζει περιοδικής νοσηλείας.5. Η άδεια ανατροφής τέκνου εννιά (9) μηνών με αποδοχές, επεκτείνεται και πρέπει ναεξαντλείται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας του {αντί για τέσσερα(4) που ίσχυε}.Η εμπεριστατωμένη επεξεργασία του Π.Δ. 75/2016 αποτέλεσε εργασία και προσπάθειαπολλών μηνών, τόσο της αρμόδιας επιτροπής της Ομοσπονδίας, όσο και όλων των ΔιοικητικώνΣυμβουλίων των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων Αττικής, καθ’ ότι η τροποποίηση βελτίωσητου Κώδικα Μεταθέσεων και των Αδειών, ήταν καθολικό αίτημα και απαίτηση τωνυπηρετούντων συναδέλφων του λεκανοπεδίου, που έβλεπαν τη στιγμή της μετάθεσής τουςστον τόπο συμφερόντων τους να απομακρύνεται όλο και πιο πολύ, εξαιτίας των στρεβλώσεωνκαι αδικιών που προϋπήρχαν και που επιτέλους αποτελούν παρελθόν.

                                                           Συνεχίζουμε Δυναμικά & Ενωτικά!!

Δείτε τώρα την επίσημη ανακοίνωση των Ενώσεων: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ